Music Submission

FOR THE BANDS AND LABELS – MUSIC SUBMISSION:
Here are the guidelines….
MOST IMPORTANT REQUIREMENT is that SUBMISSIONS NEED TO BE FORMATTED CORRECTLY
+ MP3’s only! < No! ~ WMA, MP2, WAV, OGG, M4A, ACC>
+ Please name each audio file submitted as: “Artist Name – Song Title”.mp3
+ Each song submitted is encoded in mp3 format at 320-kbps.
+ The song is a clean version (if possible). If the song contains vulgar language by FCC standards, then make sure to mark the song as “dirty” or “unedited.” Such songs may qualify for late-night programming.
+ Fill out the ID3 tag on the mp3 (where you put the song name, artist name, album name, year, genre, album cover art, etc.). If you don’t know how to do this, please include the band name, album name, and track-listing for the songs, within your e-mail, or in the zip folder, or in the Dropbox folder. Also, include a high resolution .jpg of the album cover artwork.
+ Do not send songs in e-mail attachments, the preferred method is to send us a Dropbox link or We Transfer.
+ Please include a short bio
+ To send via e-mail, attach them and send it to metalliveradio@o2.pl
+ If you are using Dropbox or other FTP download service, please notify me with an email to metalliveradio@o2.pl with the link.
+ mp3 320-kbps greetings for listeners Metal Live Radio
+ three physical copies for radio and listeners (the address for the shipment will be given in the mail)
——————————————————————————————————–
We play 24 hours a day.
Bands, labels, clubs interested in cooperation, please contact via Facebook or email metalliveradio@o2.pl.
Advertising campaigns and other issues of the promotion of bands and record labels, we agree in e-mails.
Official page:
You can listen to us from:
Through players:
Winamp, iTunes:
Windows Media Player:
Real Player:
QuickTime:
In Android and iPhone applications available free of charge in the Google Play store:
Replaio:
Simple Radio:
myTuner Radio:
Metal Live Radio” was created in September 2018 on the foundations of Radio “Heavy Metal Attack”, and radio on the foundations of Fan Club “Metal Attack” which operated from the mid-80s. “Heavy Metal Attack” stopped broadcasting in June 2016 . In September 2018 the station appeared under the new name “Metal Live Radio”.
Please donate to the radio, even small amounts will help us.
Grants for radio:
Danske Bank A/S S.A. Oddzial w Polsce, Warszawa
Account number:
18236000050000004550274086
Description of the transfer:
11J5X167NPGM856
——————————————————————————————————–
DLA ZESPOŁÓW – PRZESŁANIE MUZYKI
Oto wytyczne ….
NAJWAŻNIEJSZY WYMÓG jest taki, że ZGŁOSZENIA MUSZĄ BYĆ PRAWIDŁOWO FORMATOWANE
+ Tylko MP3!
+ Proszę nazwać każdy plik audio przesłany jako: “Artist Name – Song Title” .mp3
+ Każda przesłana piosenka powinna być zakodowana w formacie mp3 przy szybkości 320 kb / s.
+ Piosenka jest czystą wersją (jeśli to możliwe). Jeśli piosenka zawiera wulgarny język według obowiązujących standardów , upewnij się, że utwór jest oznaczony jako “brudny” lub “nieedytowany”. Takie utwory mogą kwalifikować się do programowania późno w nocy.
+ Wypełnij tag ID3 w formacie mp3 (gdzie umieszczasz nazwę utworu, nazwę wykonawcy, nazwę albumu, rok, gatunek, okładkę albumu itp.). Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, dołącz nazwę zespołu, nazwę albumu i listę utworów do utworów, w wiadomości e-mail lub w folderze zip lub w folderze Dropbox. Należy również dołączyć .jpg w wysokiej rozdzielczości do okładki albumu.
+ Nie wysyłaj piosenek w załącznikach e-mail, preferowaną metodą jest przesłanie nam linku do Dropbox lub We Transfer.
+ Proszę podać krótki biogram
+ Aby wysłać przez e-mail, wstaw link i wyślij na adres metalliveradio@o2.pl
+ Jeśli korzystasz z usługi Dropbox lub innej usługi pobierania FTP, powiadom mnie drogą e-mailową na adres metalliveradio@o2.pl za pomocą linku.
+ 320-kbps pozdowienia dla słuchaczy Metal Live Radio
+ trzy kopie fizyczne dla radia i słuchaczy (adres wysyłki zostanie podany w mailu)
Kampanie reklamowe oraz inne kwestie promocji zespołów i wytwórni, uzgadniamy w mailach.
——————————————————————————————————–
Oficjalna strona:
https://www.metalliveradio.com/
Można nas słuchać ze strony:
https://radio.orange.com/radios/metal_live_radio
Poprzez odtwarzacze:
Winamp, iTunes
https://s7.radiohost.pl:2199/tunein/merz.pls
Windows Media Player
https://s7.radiohost.pl:2199/tunein/merz.asx
Real Player
https://s7.radiohost.pl:2199/tunein/merz.ram
QuickTime
https://s7.radiohost.pl:2199/tunein/merz.qtl
W aplikacjach na androida oraz iPhone dostępnych bezpłatnie w sklepie Google Play:
Replaio:
Simple Radio:
myTuner Radio: