Dotacje

“Metal Live Radio” powstało we wrześniu 2018 roku na fundamentach Radia “Heavy Metal Attack”, a radio na fundamentach Fan Clubu “Metal Attack” który od połowy lat 80-tych. Radio “Heavy Metal Attack” zaprzestało nadawania w czerwcu 2016 roku.We wrześniu 2018 stacja pojawiła się pod nową nazwą “Metal Live Radio”.Prosimy o dotacje na rzecz radia, bez nich nie będziemy w stanie prowadzić tego przedsięwzięcia.
Dotacja na radio:
Danske Bank A/S S.A. Oddzial w Polsce, Warszawa
Numer konta: 18236000050000004550274086
Opis przelewu: 11J5X167NPGM856

„Metal Live Radio” was created in September 2018 on the foundations of Radio „Heavy Metal Attack”, and radio on the foundations of Fan Club „Metal Attack” which operated from the mid-80s. „Heavy Metal Attack” stopped broadcasting in June 2016 . In September 2018 the station appeared under the new name „Metal Live Radio”.
Please donate to the radio, even small amounts will help us.
Grants for radio:Danske Bank A/S S.A. Oddzial w Polsce, Warszawa
Account number:18236000050000004550274086
Description of the transfer:11J5X167NPGM856